Honda Keyless Entry Remote Fob Smart Key Programming Instructions

Year
Model
Click on Instructions
1996
Honda Civic
1996
Honda Del Sol
1996
Honda Odyssey
1996
Honda Prelude
1997
Honda Prelude
1997
Honda Odyssey
1997
Honda Civic
1997
Honda Accord
1997
Honda CR-V
1997*
Honda Del Sol
1998
Honda Accord
1998
Honda Civic
1998
Honda CR-V
1998
Honda Passport
1998
Honda Odyssey
1998
Honda Prelude
1999
Honda Prelude
1999
Honda Odyssey
1999
Honda Civic
1999
Honda Passport
1999
Honda CR-V
1999
Honda Accord
2000
Honda CR-V
2000
Honda Passport
2000
Honda Accord
2000
Honda Civic
2000
Honda Insight
2000
Honda Odyssey
2000
Honda S2000
2000
Honda Prelude
2001
Honda Prelude
2001
Honda S2000
2001
Honda Odyssey
2001
Honda Insight
2001
Honda Civic
2001
Honda Accord
2001
Honda Passport
2001
Honda CR-V
2002
Honda CR-V
2002
Honda Accord
2002
Honda Civic
2002
Honda Insight
2002
Honda Odyssey
2002
Honda S2000
2002*
Honda Prelude
2002*
Honda Passport
2003
Honda Accord
2003
Honda CR-V
2003
Honda Element
2003
Honda S2000
2003
Honda Pilot
2003
Honda Odyssey
2003
Honda Insight
2003
Honda Civic
2004
Honda Civic
2004
Honda Insight
2004
Honda Odyssey
2004
Honda Pilot
2004
Honda S2000
2004
Honda Element
2004
Honda CR-V
2004
Honda Accord
2005
Honda Accord
2005
Honda Element
2005
Honda S2000
2005
Honda Pilot
2005
Honda Odyssey
2005
Honda Insight
2005
Honda Civic
2005
Honda CR-V
2006
Honda Ridgeline
2006
Honda CR-V
2006
Honda Civic
2006
Honda Odyssey
2006
Honda Pilot
2006
Honda S2000
2006
Honda Element
2006
Honda Accord
2006*
Honda Insight
2007
Honda CR-V
2007
Honda Fit
2007
Honda Ridgeline
2007
Honda Odyssey
2007
Honda S2000
2007
Honda Pilot
2007
Honda Accord
2007
Honda Element
2007
Honda Civic
2008
Honda Fit
2008
Honda CR-V
2008
Honda Ridgeline
2008
Honda Civic
2008
Honda Element
2008
Honda Accord
2008
Honda Pilot
2008
Honda S2000
2008
Honda Odyssey
2009
Honda Ridgeline
2009
Honda CR-V
2009
Honda Fit
2009
Honda Pilot
2009
Honda Accord
2009
Honda Odyssey
2009
Honda Element
2009
Honda Civic
2009*
Honda S2000
2010
Honda Crosstour
2010
Honda Ridgeline
2010
Honda Fit
2010
Honda Element
2010
Honda CR-V
2010
Honda Civic
2010
Honda Accord
2010
Honda Pilot
2010
Honda Odyssey
2011
Honda CR-V
2011
Honda CR-Z
2011
Honda Fit
2011
Honda Ridgeline
2011
Honda Crosstour
2011
Honda Odyssey
2011
Honda Pilot
2011
Honda Accord
2011
Honda Civic
2011*
Honda Element
2012
Honda Fit
2012
Honda CR-Z
2012
Honda CR-V
2012
Honda Crosstour
2012
Honda Pilot
2012
Honda Odyssey
2012
Honda Ridgeline
2012
Honda Civic
2012
Honda Accord
2013
Honda Ridgeline
2013
Honda Odyssey
2013
Honda Pilot
2013
Honda Crosstour
2013
Honda CR-V
2013
Honda CR-Z
2013
Honda Fit
2013
Honda Accord
2013
Honda Civic
2014
Honda Fit
2014
Honda Fit EV
2014
Honda CR-Z
2014
Honda Civic
2014
Honda CR-V
2014
Honda Crosstour
2014
Honda Pilot
2014
Honda Odyssey
2014
Honda Ridgeline
2014
Honda Accord
2015
Honda Odyssey
2015
Honda Pilot
2015
Honda CR-V
2015
Honda Civic
2015
Honda CR-Z
2015
Honda Fit
2015
Honda Accord
2015*
Honda Fit EV
2015*
Honda Crosstour
2016
Honda Pilot
2016
Honda Odyssey
2016
Honda HR-V
2016
Honda Fit
2016
Honda Civic
2016
Honda CR-V
2016
Honda Accord
2016*
Honda CR-Z
2017
Honda Civic
2017
Honda CR-V
2017
Honda Fit
2017
Honda HR-V
2017
Honda Clarity
2017
Honda Odyssey
2017
Honda Ridgeline
2017
Honda Pilot
2017
Honda Accord
2018
Honda Pilot
2018
Honda Ridgeline
2018
Honda Odyssey
2018
Honda Clarity
2018
Honda HR-V
2018
Honda Fit
2018
Honda CR-V
2018
Honda Civic
2018
Honda Accord
2019
Honda Insight
2019
Honda Accord
2019
Honda Civic
2019
Honda Clarity
2019
Honda CR-V
2019
Honda Fit
2019
Honda HR-V
2019
Honda Odyssey
2019
Honda Pilot
2019
Honda Ridgeline
2019
Honda Passport
2020
Honda Passport
2020
Honda Pilot
2020
Honda Ridgeline
2020
Honda Odyssey
2020
Honda HR-V
2020
Honda Insight
2020
Honda Accord
2020
Honda Civic
2020
Honda Clarity
2020
Honda CR-V
2020*
Honda Fit
2021
Honda Insight
2021
Honda Passport
2021
Honda Pilot
2021
Honda Ridgeline
2021
Honda HR-V
2021
Honda Accord
2021
Honda Civic
2021
Honda Clarity
2021
Honda CR-V
2021
Honda Odyssey
2022
Honda Odyssey